1. החלטת מיסוי 6827/14

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד
הנושא: מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים – החלטת מיסוי בהסכם. 
קרא...
החלטת מיסוי 30/06
תחום החלטת המיסוי - הקצאת אופציות לעובדים
הנושא: הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות - החלטת מיסוי בהסכם. קרא...

החלטות מיסוי
דוא"ל:
hagai@tvlaw.co.il
טלפון:

טל: 09-9500090 
פקס: 09-7716605
כתובת:

רח' מדינת היהודים 89 קומה 3 
ת.ד. 4070 
הרצליה פיתוח, 4614001