דיני תאגידים והיי טק
משרד עורכי דין חגי טיומקין מלווה חברות הזנק (startup) ויזמים בתחום ההיי טק, עוד בטרם שלב הייסוד וההתאגדות, עבור דרך סיבובי השקעה, שלב הביניים ועד לאקזיט או להנפקה לציבור. במסגרת זו המשרד משתתף בבחינת הכדאיות, המודל העסקי ושיקולי המסוי הרלוונטיים להתאגדות ולעסקאות שעל הפרק.

• המשרד מלווה חברות הזנק (startup) ויזמים בתחום ההיי טק, החל בטרם שלב הייסוד וההתאגדות, עבור דרך סיבובי השקעה, שלב הביניים ועד לאקזיט או להנפקה לציבור. במסגרת זו הלקוחות נהנהים מבבחינת הכדאיות, המודל העסקי ושיקולי המסוי הרלוונטיים להתאגדות ולעסקאות שעל הפרק.

• המשרד מלווה חברות בכל הקשור בטיפול השוטף בהתקשרויות בין החברה לצדדים שלישיים - ספקים, לקוחות, בנקים ועובדים, על מנת לאפשר התנהלות שוטפת וכלכלית ראויה תוך צמצום החשיפה המשפטית של החברה.

• ייעוץ לגבי צורת ההתאגדות בטרם הקמת החברה/השותפות/השותפות המוגבלת ובחינת מתכונת ההתאגדות בעלת היבטי המס היעילים ביותר; הסכם מייסדים ומזכרי הבנות בין מייסדים 
(Founders Agreement); הקמת התאגיד שנבחר; גיוס כספים ממקורות פרטיים וציבוריים וסיבובי השקעות בתאגיד על כל היבטיהם ולרבות בקשר עם הנפקות של סוגי ניירות ערך שונים, הנפקת התאגיד לציבור, שמירה על קניין רוחני; מיזוג חברות; רכישה ומכירת חברות; רכישת השליטה בחברות פרטיות וציבוריות ובדיקת נאותות (Due diligence) של חברה; תכניות תגמול ואופציות לעובדים ולמנהלים Employees Stock Option Plans) - ESOP) תוך שקלול כל היבטי המיסוי של העובדים והחברה.תחומי 
עיסוק