דיני ניירות ערך ושוק ההון
• המשרד מתמחה בדיני ניירות ערך בשוק ההון הישראלי, ומשלב בייעוץ ללקוחותיו את ניסיונו רב השנים בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, לרבות פעילות עניפה בשוק האופציות והנגזרות (עסקאות Forwards  ו-Futures) 
בתחומי המטבעות  
(Currencies) וסחורות (Commodities), כמו גם גיוסי הון בשוק ההון הישראלי.

• המשרד מלווה את לקוחותיו בהנפקות פרטיות, הצעות רכש לחברות בורסאיות, מיזוגים ורכישות.

• ייעוץ וליווי שוטף לחברות ותאגידים ומתן חוות דעת בענייני חלוקת רווחים מותרת ואסורה, עסקאות עם בעלי עניין, מידע פנים על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

• ייעוץ וניהול תביעות בתחום של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995; חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, הן מצד מנהלי התיקים והקרנות והן מצד הלקוחות שנפגעו.תחומי 
עיסוק