ליטיגציה מסחרית
המשרד עוסק בייצוג בכל הנושאים הקשורים לתחומי עיסוק המשרד בכל הערכאות בישראל לרבות בוררויות וגישורים:

• סכסוך בין בעלי מניות.

• סכסוכים חוזיים וכספיים.

• סכסוכי עבודה. 

ניהול התיק בערכאה המשפטית מלווה בשקיפות מלאה תוך בחינה והתאמה מתמדת של מהלך ניהול המשפט.תחומי 
עיסוק